Contact: 06- 16 79 34 39

Rots en Water

De Rots en Watertraining is een sociale vaardigheidstraining, ontwikkeld en verspreid door Freerk Ykema. In eerste instantie was de training vooral voor jongens tussen 10 en 18 jaar bedoeld. Later is er voor jonge kinderen Kiezel en Druppel en ook voor meisjes een training ontwikkeld.

Aanraking

Voor kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis is het aangeraakt worden en aanraken niet vanzelfsprekend. Ze zijn er bang voor, of weten er geen raad mee. Als ze daar moeite mee hebben, wil dat niet zeggen dat ze zich daarin niet kunnen ontwikkelen. Sommige kinderen bloeien helemaal op wanneer ze leren omgaan met aanrakingen. Rots en water De Rots en Watertraining kan daarbij, in aangepaste vorm, enorm tot hulp zijn.

Rust, veiligheid en lichaamsbewustzijn

Het wezenlijk ontspannen zijn van het lichaam (gronding) en de ademhaling (centreren) leidt tot innerlijke rust, een gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen en meer lichaamsbewustzijn. Zo kan het kind leren om op een goede manier te handelen bij conflicten.